Đề xuất khuyến khích lấn biển để gia tăng quỹ đất, mở rộng không gian sinh tồn

Chia sẻ tin này:

Với chế độ pháp lý đối với lấn biển, Đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) cho rằng nên chuẩn mực nguyên tắc trong Luật Đất đai thay vì vì vì ủy thác cho Chính phủ. Theo đó, cần khuyến khích thể nhân, cá nhân thực hiện lấn biển để tăng lên quỹ đất, mở rộng không gian sinh tồn.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, sáng nay (3/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) cho rằng, cần quán triệt một nguyên tắc nhất quán trong xác định bồi thường giá đất, theo 2 nguyên tắc.

Một là chỉ bồi thường giá trị đất theo mục đích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để không lẫn lộn giữa các loại đất khi xác định bồi thường.

Hai là tất cả thành viên trong xã hội đều được hưởng lợi từ giá trị tăng lên từ đất do Nhà nước đầu tư và thực hiện quy hoạch, không một ai được hưởng ích lợi riêng ở đó.

“Nếu xác định được hai nguyên tắc đó thì sẽ không dẫn đến sự nhầm lẫn trong bồi thường đất. Vì cứ có dự án Bất động sản Bất động sản BĐS nhà ở nhà ở, có quy hoạch là tự động tăng giá đất và đề nghị giá không giới hạn”, đại biểu đoàn Cà Mau nêu quan điểm.

Đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau). Ảnh: Quốc hội

Bên cạnh đó, Bên cạnh thực hiện quy hoạch đối với dự án đất ở đất thương mại đất khu đô thị và Nhà nước phải đứng ra giải phóng mặt bằng. Nhà nước phải định ra không gian gần như 1 sản phẩm quy hoạch để tiến hành đấu giá đất, đấu giá dự án.

Toàn bộ tiền thu được phục vụ cho ba mục đích gồm: thu hồi chi phí nhà nước đầu tư cho quy hoạch chi tiết, đi đến hạ tầng, chi phí bồi thường tái định cư, đầu tư cách tân và cách tân và cải cách và cải cách và phát triển hạ tầng phục vụ ích lợi chung.

Đồng thời, không phân biệt dự án công, dự án tư, tránh hiện trạng hai giá, (một giá là của Nhà nước là một giá khác, một giá tư nhân là giá khác) sẽ sinh ra mất bình đẳng và dễ nảy sinh mâu thuẫn.

“Mâu thuẫn giữa nhà đầu tư và người bị thu hồi đất, thậm chí mâu thuẫn giữa những người bị thu hồi đất”, ông Vân nêu.

Hơn nữa, ông Vân đề nghị xác định cách thức bồi thường, vấn đề chọn lọc phương án phù hợp với từng loại đất và có nguyên tắc trong Luật.

Theo đó đất ở gắn với quyền tài sản, tài sản trên đất cần áp dụng giải pháp so sánh thị trường, thậm chí là cách thức thặng dư. Đất sản xuất thì lấy giải pháp thu nhập kết với phương pháp khấu trừ… Nếu xác định được trong luật những nguyên tắc đó thì Chính phủ có cơ sở chỉ dẫn thực hiện.

Với chế độ pháp lý đối với lấn biển, Theo ông Vân, nên chuẩn mực nguyên tắc trong Luật Đất đai thay vì ủy thác cho Chính phủ. Theo đó, cần khuyến khích thể nhân, cá nhân thực hiện lấn biển để gia tăng quỹ đất, mở rộng không gian sinh tồn.

Đại biểu đoàn Càu Mau gợi ý, có thể dùng công cụ thuế để điều tiết, ưu đãi tài chính,…

Theo đó, Nhà nước cần khuyến khích và có ghi trong luật đó là: hỗ trợ tài chính, lãi suất, miễn giảm thuế có thời hạn (20-30 năm), cấp quyền sử dụng đặc biệt nếu như mảnh đất có thể sử dụng vào những việc phù hợp nhằm mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, có hiệu quả cho cả Nhà nước, công ty, người dân.

tham gia tranh luận về vấn đề lấn biển, đại biểu Vũ Xuân Hùng (đoàn Thanh Hóa) cho rằng đây là nội dung quan trọng, được quy tắc trong vô số văn bản quy phạm pháp luật.

tuy nhiên, các quy định thời kỳ này chưa thống nhất. vì thế, để tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội, lôi kéo các nhà đầu tư thực hiện các dự án lấn biển, phát triển hạ tầng, mở rộng không gian biển, tăng thu ngân sách, đại biểu đề nghị quy định rõ như phương án 2 đối với khoản 6 Điều 191, giao cho Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/de-xuat-khuyen-khich-lan-bien-de-gia-tang-quy-dat-mo-rong-khong-gian-sinh-ton-124404.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm