Đề xuất gộp hai phương án quy định đặt cọc dự án Bất động sản BĐS

Chia sẻ tin này:

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý cho dự thảo luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), trong đó kiến nghị gộp hai phương án về đặt cọc trong dự thảo luật nhằm tích hợp ưu điểm của cả hai.

Theo đó, phương án 1 là, chủ đầu tư dự án nhà ở BĐS BĐS BĐS Bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc từ khách hàng khi nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh và đã thực hiện giao dịch theo đúng chuẩn mực của luật này.

Phương án 2, chủ đầu tư dự án chỉ được thu tiền đặt cọc theo thỏa thuận với khách hàng khi dự án có thiết kế cơ sở được cơ quan nhà nước thẩm định và chủ đầu tư có 1 trong những những các giấy tờ về quyền sử dụng đất. Số tiền đặt cọc tối đa không vượt quá 10% giá bán, cho thuê mua.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, phương án 1 của dự thảo tương ứng với chuẩn mực tại khoản 1 Điều 328 Bộ Luật Dân sự 2015 về mục đích đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Trên thực tế sau lúc đã giao kết hợp đồng thì thường ít xảy ra trường hợp bên đặt cọc bị bên nhận đặt cọc lừa đảo. Bởi vì việc giao kết hợp đồng thường được các bên kiểm tra chặt chẽ và thực hiện theo chuẩn mực của pháp luật và lúc thực hiện hợp đồng thì tiền đặt cọc thường được cấn trừ vào số tiền thanh toán lần đầu của giao dịch.

Còn phương án 2 của dự thảo tương ứng với quy tắc tại khoản 1 Điều 328 Bộ Luật Dân sự 2015 về mục đích đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mà trên thực tế trước lúc giao kết hợp đồng thì mới thường xảy ra hiện trạng bên đặt cọc bị bên nhận đặt cọc lừa đảo và không thực hiện giao kết hợp đồng, gây thiệt hại cho bên đặt cọc.

Nhiều ý kiến đề xuất số tiền đặt cọc không được phép vượt quá 10% giá bán, cho thuê mua nhà ở. Ảnh minh họa

Ông Châu đề nghị tích hợp phương án 1 và phương án 2 tại khoản 5 Điều 23 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản thành 1 phương án chuẩn mực về đặt cọc để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Điều 328 Bộ Luật Dân sự 2015.

Chủ tịch HoREA đề xuất gộp theo hướng: “Chủ đầu tư dự án được thu tiền đặt cọc từ khách khi nhà ở, công trình xây dựng đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh và đã thực hiện giao dịch theo đúng quy tắc nhằm mục đích bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc chủ đầu tư dự án nhà ở chỉ được thu tiền đặt cọc nhằm bảo đảm giao kết hợp đồng theo thỏa thuận với khách khi dự án có thiết kế cơ sở được cơ quan nhà nước thẩm định và chủ đầu tư có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất chuẩn mực tại khoản 2 điều 24 của luật này.

Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây. Số tiền đặt cọc tối đa theo chuẩn mực của Chính phủ nhưng không vượt quá 10% giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, bảo đảm thích hợp với điều kiện cải cách và phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ, từng loại hình bất động sản”.

Hiệp hội cho rằng, Luật Kinh doanh bất động sản 2006, 2014 đều không quy định về đặt cọc xảy ra trước thời điểm dự án bất động sản, nhà ở đủ điều kiện giao kết hợp đồng, huy động vốn bán nhà ở hình thành trong mai sau, nhất là đất nền.

chính vì thế đã xảy ra thực trạng giới đầu nậu, cò đất, công ty bất thu nhập đã lợi dụng không quy định giá trị, tỷ lệ tiền đặt cọc nên đã nhận tiền đặt cọc của khách hàng với giá trị lớn, có trường hợp lên đến 90-95% giá trị tài sản giao dịch.

Thậm chí giới đầu nậu, cò đất, cty bất lương còn lập cả dự án “ma” không có cơ sở pháp lý để nhằm mục tiêu lừa đảo, gây thiệt hại rất lớn cho khách hàng.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/de-xuat-gop-hai-phuong-an-quy-dinh-dat-coc-du-an-bat-dong-san-124342.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm