Để cải tiến và phát triển thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025, Thừa Thiên Huế cần được làm gì?

Chia sẻ tin này:

Ông Lê Trường Lưu – Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa ký ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu cách tân và cải tiến và cải cách và phát triển thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền nhiều cấp, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân toàn tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế yêu tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiều cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu; các chương trình, đề án trọng điểm; tập trung tháo gỡ các gặp khó, vướng mắc; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, có kế hoạch năm 2023, tạo tiền đề để hiện hữu thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của cả nhiệm kỳ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi GĐ 2021 – 2025. Tập trung nguồn lực, quyết tâm đưa huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo Quốc gia trong năm 2024.

Song song với đó, tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để triển khai thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Đặc biệt, khẩn trương xây dựng hoàn tất, bảo đảm chất lượng, tiến độ các quy hoạch, đề án đã được đề ra, trọng tâm là: Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 – 2030, hướng nhìn đến năm 2050; Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương; Đề án phân loại đô thị loại 4 đối với đô thị Phong Điền; Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065.

Đồng thời, triển khai hiệu quả Nghị quyết 38/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế,…

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/de-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-truoc-nam-2025-thua-thien-hue-can-phai-lam-gi-122130.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm