Danh mục các dự án nhà ở nhà ở xã hội sẽ được triển khai tại Thanh Hoá từ nay đến năm 2030

Chia sẻ tin này:

Theo lên lên có kế hoạch, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Thanh Hoá sẽ triển khai 13 dự án nhà ở nhà ở địa ốc nhà ở nhà ở xã hội đã chọn lựa chủ đầu tư, tổng diện tích 244.000ha, tổng số căn 12.248. Giai đoạn 2026-2030, triển khai tìm chủ đầu tư thực hiện 14 dự án, tổng diện tích 248.000ha, tổng số căn 7.491.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Thanh Hoá phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ trên địa bàn tỉnh hoàn thành ít nhất 13.787 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn; giai đoạn 2026 – 2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn. Cụ thể: Giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục thực hiện hoàn thành 13 dự án nhà ở xã hội đã quyết định chủ đầu tư, tổng diện tích 244.000ha, tổng số căn 12.248, gồm:

Giai đoạn 2026 – 2030, thực hiện hoàn thành lựa chọn chủ đầu tư và triển khai 14 dự án, tổng diện tích 248.000ha, tổng số căn 7.491 cùng các dự án nhà ở xã hội khác được chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, các dự án nhà ở công nhân thuộc thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp; các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại đã được lựa chọn chủ đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá đề nghị lập, phê duyệt danh mục các dự án nhà ở xã hội theo Kế hoạch được phê duyệt, làm cơ sở triển khai đảm bảo thời gian và quy định của pháp luật có liên quan.

Đôn đốc, thúc đẩy nhanh việc hoàn thành đầu tư xây dựng đối với các dự án đang triển khai thực hiện.

Đồng thời công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất đầu tư; cân đối bố trí ngân sách của tỉnh để khuyến khích, ưu đãi theo quy định nhằm thu hút để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

cùng với đó, rà soát, bổ sung quy hoạch để bố trí dự án nhà ở xã hội độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duyệt; trường hợp các chủ đầu tư này không thực hiện thì tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền việc thu hồi quỹ đất 20% để lựa chọn, giao cho chủ đầu tư khác thực hiện.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/danh-muc-cac-du-an-nha-o-xa-hoi-se-duoc-trien-khai-tai-thanh-hoa-tu-nay-den-nam-2030-123317.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm