công ty Thadico – Lâm Đồng muốn làm Khách sạn Golf 1 Đà Lạt gần 800 tỷ đồng

Chia sẻ tin này:

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có ý kiến về năng lực tài chính thực hiện dự án nhà ở địa ốc Bất động sản Bất động sản địa ốc nhà ở BĐS địa ốc Khách sạn Golf 1 Đà Lạt của cty TNHH ĐTXD Thadico – Lâm Đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm đã nhận được Văn bản số 2222/KHĐT-THQH ngày 05/10/2023 của Sở lên kế hoạch và Đầu tư về sự việc lấy ý kiến việc công ty TNHH Đầu tư xây Thadico – Lâm Đồng đề xuất thực hiện dự án Khách sạn Golf Đà Lạt.

Căn cứ công dụng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính cho thấy thêm thêm, dự án Khách sạn Golf 1 Đà Lạt được thực hiện tại phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dự án có tổng vốn đầu tư 797.975 triệu đồng. Trong đó, vốn góp của công ty là 239.393 triệu đồng và vốn huy động là 558.583 triệu đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo quy định cty phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu tối thiểu để thực hiện dự án là 159.595 triệu đồng. tuy nhiên nhà đầu tư đề xuất sử dụng vốn góp của cty số tiền 239.393 triệu đồng, do đó nhà đầu tư cần đảm bảo số tiền 239.393 triệu đồng để thực hiện dự án.

cty TNHH Đầu tư thi công Thadico – Lâm Đồng là cty thành lập tháng 7/2022 nên theo quy tắc chưa phải có báo cáo tài chính 02 năm gần nhất.

Tại Giấy chứng nhận đăng ký cty công ty TNHH một thành viên, mã số cty 5801487232, đăng ký lần thứ nhất ngày 08/7/2022, vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký là 320.000 triệu đồng. cty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh đã có văn bản đồng ý xác lập hỗ trợ cam đoan tài chính đối với doanh nghiệp TNHH Đầu tư thi công Thadico – Lâm Đồng một khoản tiền tương ứng vốn điều lệ là 320.000 triệu đồng để thực hiện dự án Khách sạn Golf 1 Đà Lạt.

Riêng về nguồn vốn huy động, nhà đầu tư đề xuất là 558.583 triệu đồng. Do vậy công ty cần chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án với số vốn 558.583 triệu đồng.

Trong hồ sơ Sở Tài tính nhận được có văn bản của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Thủ Thiêm (Viettinbank).

Qua đó, Viettinbank đồng ý đáp ứng tài chính hoặc làm đầu mối đáp ứng tài chính cùng (các) tổ chức tín dụng khác (nếu cần) để cung cấp cho cho Công ty TNHH Đầu tư xây Thadico – Lâm Đồng với số tiền 558.583 triệu đồng để thực hiện dự án Khách sạn Golf 1 Đà Lạt với điều kiện tại thời điểm cấp tín dụng Công ty TNHH Đầu tư xây Thadico – Lâm Đồng và khoản tín dụng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo chuẩn mực pháp luật và chuẩn mực của Viettinbank trong từng thời kỳ.

như vậy, về năng lực tài chính của Công ty TNHH Đầu tư thi công Thadico – Lâm Đồng tại thời điểm xem xét sẽ đảm bảo điều kiện theo quy tắc về tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án Khách sạn Golf 1 Đà Lạt sau khi nhà đầu tư thực hiện việc góp vốn theo cam kết và hiện hữu các thủ tục theo đúng quy định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/cong-ty-thadico-lam-dong-muon-lam-khach-san-golf-1-da-lat-gan-800-ty-dong-123698.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm