Chuyên gia hiến kế xử lý thực trạng “quyền anh, quyền tôi” trong định giá đất

Chia sẻ tin này:

HoREA đề nghị chỉ nên chuẩn mực 1 cơ quan nhà nước chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để thực hiện công tác xác định giá đất, thẩm định giá đất để đảm bảo hoạt động xác định giá đất, thẩm định giá đất được thông suốt, không để xảy ra hiện trạng “quyền anh, quyền tôi”.

Ảnh minh hoạ

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên & Môi trường, góp ý sửa đổi bổ sung Điều 17a Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

Theo đó, HoREA đề nghị chỉ nên chuẩn mực 1 cơ quan nhà nước, hoặc là Sở Tài chính hoặc là Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng hợp lý nhất là giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để thực hiện công tác xác định giá đất, thẩm định giá đất và đại diện Sở Tài nguyên Môi trường làm thường trực của “Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể” để đảm bảo hoạt động xác định giá đất, thẩm định giá đất được thông suốt, không để xảy ra thực trạng “quyền anh, quyền tôi” do cùng là cấp Sở, nhưng “Sở tôi” có “”quyền” hơn “Sở anh”, do một số “bất cập” của cơ chế quản lý, vận hành của “Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể” hiện nay.

Theo HoREA, khoản 3 và khoản 5 Điều 114 Luật Đất đai 2013 chỉ chuẩn mực: “Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể…

Căn cứ kết quả trợ giúp xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất tham khảo trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp chọn lọc”.

trong khi đó, Nghị định 44/2014 đã chia công tác “xác định giá đất, thẩm định giá đất” cấp tỉnh làm 2 tiến độ. Theo đó, lịch trình “xác định giá đất” do Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, nhưng lộ trình “thẩm định giá đất” lại do Sở Tài chính chủ trì và lại giao cho Sở Tài chính là thường trực của “Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể” (Giám đốc Sở Tài chính là Phó Chủ tịch Hội đồng) nên chưa thật phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013.

tuy thế, Khoản 1 Điều 17 Nghị định 44/2014 lại quy tắc “1. Căn cứ vào nhu cầu định giá đất cụ thể tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường lập có kế hoạch định giá đất cụ thể trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt”.

Còn Điểm b Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 44/2014 lại quy tắc “3. Việc thẩm định phương án giá đất do Hội đồng thẩm định giá đất thực hiện, UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định giá đất bao gồm các thành phần sau: (…) b) Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp tỉnh lựa chọn”.

HoREA cho rằng, điểm b Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 44/2014 có mục đích nhằm bảo đảm tính độc lập giữa công tác “xác định giá đất” với công tác “thẩm định giá đất”. Bởi lẽ về thực chất thì Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính đều là một bộ phận của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, thuộc UBND cấp tỉnh, nên hoàn toàn có thể giao cho 1 Sở là Sở Tài nguyên Môi trường hay là Sở Tài chính chủ trì, phối hợp.

tuy thế, trên thực tế khi “cắt khúc” công tác “xác định giá đất” với công tác “thẩm định giá đất” giao cho từng Sở thì lại tạo nên “bất cập”. Đã có trường hợp phương án giá đất do Sở Tài nguyên Môi trường trình lên Hội đồng có thể bị Sở Tài chính với tư cách là thường trực của Hội đồng “bác”, phải làm lại, mất thêm thời gian thực hiện công tác này.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/chuyen-gia-hien-ke-xu-ly-tinh-trang-quyen-anh-quyen-toi-trong-dinh-gia-dat-122521.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm