Chủ đầu tư một số tòa nhà cao tầng tại TP. Quy Nhơn nhận chỉ đạo mới từ Chủ tịch tỉnh Bình Định

Chia sẻ tin này:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo cty CP Tập đoàn TMS và công ty CP xây dựng FLC Faros về sự quản lý, sử dụng của một số tòa nhà cao tầng trên địa bàn TP. Quy Nhơn.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu công ty CP xây dựng FLC Faros không đưa dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn vào khai thác, sử dụng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn tất xây thi công công trình theo chuẩn mực tại khoản 45 Điều 1 Luật thi công dựng số 62/2020/QH14 và chưa đảm bảo điều kiện có liên quan theo chuẩn mực của pháp luật.

cty CP thi công dựng FLC Faros khẩn trương thông tin cho những nhà đầu tư thứ cấp không được phép sử dụng căn hộ du lịch để lưu trú hoặc kinh doanh khi công trình chưa đảm bảo điều kiện để đưa vào sử dụng theo quy định.

Song song với đó, khẩn trương khắc phục các tồn tại của Cục cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an tại biên bản kiểm tra ngày 28/3/2023.

Đối với doanh nghiệp CP Tập đoàn TMS, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu công ty khẩn trương thông báo cho các nhà đầu tư thứ cấp đang sử dụng căn hộ lưu trú du lịch không đúng theo quy tắc liên hệ các cơ quan công dụng để hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy tắc tại khoản 1 Điều 49 của Luật Du lịch năm 2017; có văn bản thông báo cho Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn về tình hình các nhà đầu tư thứ cấp đang kinh doanh dịch vụ lưu trú tại tòa nhà nhưng chưa hoạt động kinh doanh theo quy tắc của pháp luật.

Công ty CP Tập đoàn TMS chịu trách nhiệm thực hiện quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ lưu trú theo quy định tại chọn lựa số 3720/QĐ-BVHTHDL ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ văn hóa truyền thống truyền thống, Thể Thao và Du lịch.

Đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Điều 25, Điều 44 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Điều 6 quyết định 3720/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở thi công dựng dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên; kịp thời xử lý, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, UBND thành phố Quy Nhơn theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ trong công việc quản lý, sử dụng các công trình, tòa nhà cao tầng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, xem xét, thực hiện các nội dung theo đề xuất của Sở Xây dựng; tăng trưởng công tác quản lý, tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng các công trình, tòa nhà cao tầng (nếu có); đảm bảo việc đưa công trình vào sử dụng phải đủ các điều kiện, tuân thủ đúng quy định pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác có liên quan, việc quản lý, sử dụng, khai thác các công trình phải đúng mục đích, đảm bảo an ninh và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/chu-dau-tu-mot-so-toa-nha-cao-tang-tai-tp-quy-nhon-nhan-chi-dao-moi-tu-chu-tich-tinh-binh-dinh-123161.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm