Chính phủ đề xuất kéo dài giải ngân chương trình bình phục kinh tế đến hết 2025

Chia sẻ tin này:

Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân lên có lên có có lên lên có lên lên có có có có có có kế hoạch vốn đầu tư cải tiến và cách tân và cải tiến và phát triển của Chương trình đến hết năm 2025. Vì thời kỳ này, ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của thuộc chương trình đến ngày 31/8 chỉ đạt 33.840 tỷ đồng, tương đồng 19,3% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Chiều 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình bình phục và phát triển kinh tế – xã hội.

Báo cáo nội dung này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết thêm việc phân bổ và giải ngân nguồn vốn của Chương trình hồi phục kinh tế cho các nhiệm vụ, dự án nhà ở BĐS BĐS bất động sản bất động sản bất động sản nhà ở nhà ở địa ốc nhà ở còn chậm. Việc này tạo áp lực giải ngân lớn, nhất là trong kế hoạch năm 2023.

Về lý do, ông Dũng cho biết về khách quan, có một số cty, người dân thuộc đối tượng được hỗ trợ nhưng không đăng ký thụ hưởng chính sách, xuất phát từ tâm lý e ngại công tác thanh, kiểm tra.

trong khi đó, một số chính sách hỗ trợ lần đầu được thi công và triển khai chưa có tiền lệ, cần thời gian để đánh giá cụ thể tác động chính sách trước khi ban hành.

Một số dự án quan trọng quốc gia thuộc ngành hạ tầng giao thông có quy mô lớn, dự án đường xa lộ, dự án có tính chất liên vùng, mới được triển khai thi công, cần thời gian để hiện hữu các thủ tục đầu tư theo chuẩn mực gây ra kết quả giải ngân kế hoạch vốn từ Chương trình bình phục kinh tế còn hạn chế.

Để phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực đã được Quốc hội thông qua, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo, chọn lọc giảm 16.100 tỷ đồng kế hoạch vốn bố trí để thực hiện 4 chính sách cho mượn ưu đãi.

Trong đó, giảm 6.000 tỷ đồng kế hoạch vốn thực hiện chính sách cho mượn nhà ở chính sách xã hội; giảm 2.160 tỷ đồng kế hoạch vốn thực hiện chính sách cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến; giảm 6.700 tỷ đồng kế hoạch vốn thực hiện cho vay phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm 1.240 tỷ đồng cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập.

Đồng thời, tăng 16.100 tỷ đồng kế hoạch vốn bố trí để thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nâng tổng số kế hoạch vốn bố trí để thực hiện chính sách này là 26.100 tỷ đồng. Tổng số vốn thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua ngân hàng Chính sách xã hội vẫn giữ nguyên theo hạn mức được Quốc hội cho phép (38.400 tỷ đồng).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Quochoi

Chính phủ cũng đề xuất giảm toàn bộ số vốn của Chương trình đã bố trí cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện 5 dự án là 950 tỷ đồng và cho phép không thực hiện các dự án này. Đồng thời giảm số vốn của Chương trình đã bố trí cho Bộ Giáo dục và Đào tạo là 271,028 tỷ đồng của 2 dự án.

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư cũng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo, có ý kiến để Chính phủ báo cáo Quốc hội tham khảo, quyết định một số nội dung.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho cty, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đối với số vốn không giải ngân hết của chính sách sau khi kết thúc thời gian giải ngân kế hoạch năm 2022 và năm 2023, trình Quốc hội hủy dự toán, kế hoạch vốn, không huy động nguồn lực (chuẩn bị dao động 38.592 tỷ đồng), đồng thời không làm tăng bội chi tương ứng với số vốn này.

Chính phủ còn đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển của Chương trình đến hết năm 2025. Vì hiện nay, ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của Chương trình cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình đến ngày 31/8/2023 chỉ đạt 33.840 tỷ đồng, tương đương 19,3% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Trường hợp không cho phép tiếp tục thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình sau ngày 31/12/2023 có thể tạo thành việc các dự án thiếu vốn, không hoàn tất các mục tiêu đề ra tại chủ trương đầu tư dự án, có thể dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, tạo áp lực bố trí vốn trong các năm còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2021-2025.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/chinh-phu-de-xuat-keo-dai-giai-ngan-chuong-trinh-phuc-hoi-kinh-te-den-het-2025-123783.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm