Chính phủ đề nghị tập trung gỡ khó để đẩy nhanh các dự án, khẩn trương triển khai sàn giao dịch BĐS quốc gia

Chia sẻ tin này:

Chính phủ  đề nghị các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai nhanh các dự án nhà ở địa ốc địa ốc nhà ở BĐS BĐS địa ốc nhà ở nhà ở BĐS, nhà ở, nhất là các dự án nhà ở có mức giá phù hợp cho người lao động.

Đó là 1 trong những nội dung trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023. Cụ thể, Chính phủ đề nghị ác bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư cải cách và cải tiến và phát triển. tăng cường xúc tiến, lôi kéo đầu tư, dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn. chú tâm giải quyết vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách ưu đãi, thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng… để đẩy nhanh triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.

Đồng thời, triển khai tốt việc xây dựng dựng dựng lên kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công và chỉ tiêu biên chế năm 2024; rà soát, tính toán chỉ tiêu sử dụng đất đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đưa vào kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm phê duyệt trong tháng 10 năm 2023.

Chính phủ cũng đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai nhanh các dự án bất động sản, nhà ở, nhất là các dự án nhà ở có mức giá phù hợp cho người lao động; thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Bộ xây được giao chủ trì tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư xây ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp GĐ 2021 – 2030” và các dự án nhà ở có giá phù hợp cho người lao động. Định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ kết quả triển khai, các tồn tại, vướng mắc và cách thức tháo gỡ.

Đồng thời phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an nghiên cứu, xây thống nhất biện pháp quản lý đánh số nhà, đánh số và gắn biển số nhà, giải thích UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. Khẩn trương triển khai hệ thống sàn giao dịch bất động sản quốc gia tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và chuẩn xác điện tử, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/chinh-phu-yeu-cau-tap-trung-go-kho-de-day-nhanh-cac-du-an-khan-truong-trien-khai-san-giao-dich-bat-dong-san-quoc-gia-123629.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm