Chỉ đạo mới của Thủ tướng về thực trạng trụ sở bỏ không, một cơ quan có 2-3 trụ sở

Chia sẻ tin này:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 771 về sự rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp GĐ 2019 – 2021 và phương án thực hiện cho GĐ 2023 – 2030.

Công điện nêu rõ, trong những việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã GĐ 2019 – 2021 nhưng vẫn còn đó tồn tại một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế ở GĐ 2019 – 2021 và tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp trụ sở công tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí trong GĐ 2023 – 2030, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo rà soát, lập danh sách và đánh giá hiện trạng, tình hình sử dụng các trụ sở công ở các đơn vị hành chính (bao gồm các đơn vị đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021 mà cho đến thời điểm bây giờ vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hiệu quả và các đơn vị dự định sẽ sắp xếp trong giai đoạn 2023 – 2030).

Kịp thời rà soát, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ sắp xếp lại, xử lý trụ sở. Bên cạnh đó chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang trực tiếp quản lý khẩn trương thi công phương án sắp xếp, xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý trước ngày 30.9.2023.

Đồng thời, cân đối, bố trí nguồn ngân sách để đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng phục vụ hoạt động của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp thích hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương.

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các bộ, cơ quan khác ở trung ương có trụ sở cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021 nay không có nhu cầu sử dụng khẩn trương chuyển giao các trụ sở, nhà đất cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để sắp xếp, quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương trợ giúp theo thẩm quyền việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm đúng chuẩn mực của pháp luật, thủ tục hành chính đơn giản, rút ngắn thời gian thực hiện, tránh gây lãng phí, thất thoát, tham nhũng, tiêu cực hoặc để tài sản, trụ sở hư hỏng, xuống cấp. Qua đó, mau lẹ khắc phục tình trạng: trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở một số địa phương sau sắp xếp các đơn vị hành chính vẫn phải duy trì 2 – 3 trụ sở làm việc; thậm chí có nơi một số trụ sở bỏ không, địa phương không có kinh phí để bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ đưa đến trụ sở xuống cấp, hư hỏng, gây thất thoát lãng phí.

Việc tổ chức thanh lý, bán đấu giá một số trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp còn gặp nhiều khó khăn. Tập hợp, báo cáo, đánh giá kết quả hướng dẫn và tổ chức thực hiện cho Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.2023.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/chi-dao-moi-cua-thu-tuong-ve-tinh-trang-tru-so-bo-khong-mot-co-quan-co-2-3-tru-so-122555.html
Chia sẻ tin này: