Chỉ đạo mới của Hà Nội tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5

Chia sẻ tin này:

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa có chỉ đạo về sự việc xử lý vi phạm tồn tại của Khu đô thị Thanh Hà A, B – Cienco 5 (tại huyện Thanh Oai và quận Hà Đông).

Khu đô thị Thanh Hà.

Theo đó, nhiệm vụ tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân TP việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các khu đô thị Thanh Hà A, B – Cienco 5 đã được Ủy ban nhân dân TP giao Sở xây chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tại thông tin số 279 ngày 13.6.2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân TP. Đến nay, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân TP giao chậm; sự phối hợp của các đơn vị liên quan chưa kịp thời.

Do đó, UBND TP đề nghị Sở xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, tham mưu, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo; thời gian hoàn tất trước ngày 30.11.2023.

Thống nhất cho phép tiếp tục triển khai các quy trình thủ tục theo chuẩn mực để đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dựng dựng thuộc đối tượng miễn cấp giấy phép xây dựng dựng (theo quy định pháp luật tại thời điểm xây dựng dựng công trình và hiện hành), không có vi phạm về quy hoạch, đất đai, xây; để đảm bảo lợi ích hợp pháp của các công ty, đơn vị, tổ chức, người dân có liên quan trong các việc khai thác, vận hành các công trình trong khu đô thị Thanh Hà A,B – Cienco5.

Cụ thể, tại lô đất B1.1 thích hợp với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết được duyệt, Sở xây đã có thông tin số 519 ngày 16.1.2020 thông tin kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình Nhà ở thấp tầng, thuộc đối tượng miễn phép thi công, đủ điều kiện triển khai đầu tư.

Tại các lô đất B1.2 – B1.4; B2.2 – B2.5; A1.1+ A1.3; A2.1-A2.7, nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế cơ sở, trình cấp thẩm quyền thẩm tra, thẩm định theo quy trình quy định, làm cơ sở triển khai đầu tư thi công.

Hà Nội cũng đề nghị, đối với các công trình tại khu đô thị Thanh Hà A,B – Cienco5 có vi phạm trật tự xây, giao Sở xây chủ trì phối hợp với UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai, các Sở: Quy hoạch – Kiến trúc, có kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan thống kê, rà soát, phân loại cụ thể các hình thức vi phạm trật tự xây dựng của các công trình.

Đồng thời, lập phương án xử lý vi phạm trật tự xây dựng, khắc phục hậu quả (xác định rõ các hạng mục phải tháo dỡ, thu hồi, tồn tại…. yêu cầu nhà đầu tư có cam kết thực hiện). Cùng thống nhất phương án xử lý (hình thức biên bản làm việc có lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký, đóng dấu), để Sở Xây dựng chủ trì, thay mặt liên ngành báo cáo, trình UBND TP xem xét, chỉ đạo; thời gian hoàn thành trước ngày 30.11.2023.

dự án Khu đô thị Thanh Hà A,B – Cienco 5 nằm trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, do Tổng doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP làm Chủ đầu tư và doanh nghiệp cổ phần cải cách và phát triển địa ốc Cienco 5 là doanh nghiệp dự án đầu tư xây dựng.

Dự án có quy mô diện tích lập quy hoạch trên 400ha. Đây là dự án hoàn vốn của dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/chi-dao-moi-cua-ha-noi-tai-khu-do-thi-thanh-ha-cienco-5-124305.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm