các khu, cụm công nghiệp tại Bình Định đang hoạt động ra sao?

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị quản lý, cải tiến và cách tân và cách tân và cải tiến và phát triển khu, cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong thời gian qua, các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các KCN đã tập trung nguồn lực đầu tư căn bản đã đi vào hoạt động hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện lôi kéo dự án nhà ở BĐS nhà ở địa ốc nhà ở BĐS địa ốc BĐS bất động sản đầu tư và hoạt động của các cty trong KCN. Việc lôi kéo các dự án đầu tư đảm bảo thích hợp với ngành nghề được quy hoạch, suất vốn đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt và các chuẩn mực của pháp luật về đầu tư.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 07 KCN đã đi vào hoạt động, với diện tích hơn 2.850 ha. Hiện trên địa bàn tỉnh có 310 dự án/216 cty đang hoạt động tại các KCN, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 22.000 lao động; tốc độ tăng cường về doanh thu, kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 12%/năm, thu ngân sách xấp xỉ 1.000 tỷ đồng/năm.

Theo Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, trên địa bàn tỉnh quy hoạch 60 CCN với tổng diện tích 1.956,2 ha, bình quân 33 ha/CCN. Trong đó, có 56 CCN đa ngành nghề và 04 CCN chuyên ngành.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 42/60 CCN đi vào hoạt động với tổng diện tích đất công nghiệp 947,7 ha, diện tích đất công nghiệp đã cho các công ty thứ cấp thuê 592,7 ha (tính chung đã cho thuê và có chủ trương đầu tư 740,7 ha), đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN đã đi vào hoạt động 62,5%.

Các CCN đã lôi kéo được 430 dự án đăng ký đầu tư với diện tích 740,7 ha, bình quân 1,7 ha/dự án (so cả nước 1,3 ha/dự án). Trong đó, có 303 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 109 dự án đang triển khai và 18 dự án đang tạm ngừng hoạt động. Tổng vốn đầu tư của các dự án trong các CCN 15.690,8 tỷ đồng, vốn thực hiện 7.962,8 tỷ đồng, đạt 50,7% với suất đầu tư bình quân 36,5 tỷ đồng/dự án (so cả nước 23,5 tỷ đồng/dự án).

Các công ty trong CCN đã giải quyết việc khiến cho 22.632 lao động, chỉ chiếm 18% so tổng lao động trong các công ty, chiếm 35% so tổng lao động trong các doanh nghiêp công nghiệp của tỉnh.

Tại hội nghị, các chủ đầu tư khu, CCN kiến nghị tỉnh tham khảo, cho chủ trương sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật; có chính sách, chương trình hỗ trợ đầu tư đã đi vào hoạt động hạ tầng kỹ thuật để lôi kéo lấp đầy diện tích đất sản xuất trong khu, CCN theo quy hoạch được duyệt; xem xét, tạo điều kiện để có thêm ưu đãi để chủ đầu tư khu, CCN lôi kéo thêm nhiều nhà đầu tư thứ cấp vào khu, CCN…

Các cty trong khu, CCN kiến nghị tỉnh có phương án nâng cấp cảng biển, cảng hàng không lên tầm quốc tế, cải thiện chất lượng hạ tầng đường bộ và sự kết nối giao thông giữa các tuyến đường; cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ trong các khu, CCN; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực rất chất lượng; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho cty;…

Mời gọi các công ty vào khu, cụm công nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, ông phạm Anh Tuấn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết thêm, công tác quản lý, đầu tư phát triển các khu, CCN trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, đóng góp đáng kể cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội, các chỉ số phát triển công nghiệp của tỉnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, mục tiêu của tỉnh trong thời gian tới là cơ bản đưa các công ty vào các khu, CCN; tập trung mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nhiều khu, CCN trên địa bàn tỉnh.

Chính quyền đầu tư hạ tầng đến hàng rào của khu, CCN. Chính quyền quản lý nhiều khu, CCN bằng các tiêu chí do Nhà nước giao hàng năm. Trong đó, tập trung vào các tiêu chí: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lôi kéo đầu tư sản xuất kinh doanh, giá cho thuê hạ tầng, bảo vệ môi trường…

Năm 2024, tỉnh sẽ tiến hành củng cố toàn bộ nhiều khu, CCN trên địa bàn, đảm bảo các khu, CCN hoạt động chuyên nghiệp, bài bản, đúng quy định, hấp dẫn các nhà đầu tư.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu các khu công nghiệp chuẩn bị triển khai tập trung xây các tiêu chí để các doanh nghiệp vào đầu tư ký cam kết thực hiện,….

Bình Định cũng sẽ tổng rà soát các CCN trên địa bàn tỉnh. Đối với CCN do đơn vị của Nhà nước làm chủ đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN đảm bảo tiến độ; thúc đẩy sức hút đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện dễ dàng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong CCN; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện bàn giao việc đầu tư, quản lý, vận hành CCN cho doanh nhiệp trong trường hợp CCN nằm trong danh mục ưu tiên mời gọi đầu tư.

Đối với CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, khẩn trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; thông báo giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật tới Sở Tài chính, Sở Công Thương, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan để rà soát, kiểm tra yếu tố hình thành giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật.

Các CCN kê khai giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo giá cho thuê ở mức hợp lý, tạo điều kiện sức hút doanh nghiệp đầu tư vào CCN; thi công dựng nội quy, quy chế quản lý, hoạt động CCN; tổ chức cung cấp các dịch vụ, tiện ích trong CCN cho những người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết thêm thêm sẽ thi công dựng tiêu chí quản lý và giao tiêu chí hàng năm cho từng khu, CCN và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm các tiêu chí được giao.

Chính quyền tạo điều kiện cho các chủ đầu tư khu, CCN thông qua các hoạt động như: thi công dựng hạ tầng đến hàng rào của khu, CCN; xem xét hỗ trợ cho các khu, CCN, đặc biệt là khu, CCN mới bằng cách giao mặt bằng sạch, xa khu dân cư để đảm bảo giá bồi thường mặt bằng thấp nhất có thể; tập trung kêu gọi, thúc đẩy đầu tư vào các khu, CCN; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục từ cấp giấy chứng nhận đầu tư đến lúc cấp phép xây dựng không qua 60 ngày; ban hành, triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư; đào tạo lao động có tay nghề, thích hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp đầu tư vào khu, CCN.

cùng với đó, chính quyền thanh tra, kiểm tra toàn bộ hoạt động của các khu, CCN, đánh giá xếp hạng các khu, CCN hàng năm và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, công khai trong các tài liệu thu hút đầu tư của tỉnh.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/cac-khu-cum-cong-nghiep-tai-binh-dinh-dang-hoat-dong-ra-sao-124870.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm