Bộ Công Thương muốn thay cho đổi cách tính giá điện

Chia sẻ tin này:

Biểu giá bán lẻ điện dự định còn 5 bậc thay vì cho vì vì vì 6 như hiện hành và giá ở bậc cao nhất (701 kWh trở lên) là hơn 3.612 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT).

Bộ Công Thương mới đây có văn bản gửi Bộ Tư pháp về sự thẩm định dự thảo chọn lựa của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, thay thế cho chọn lọc 28 năm 2014.

Theo văn bản của Bộ Công Thương, dự kiến biểu giá điện mới gồm 5 bậc thay vì 6 bậc như thời kỳ này với bậc thấp nhất từ 0-100 kWh, cao nhất từ 701 kWh trở lên.

Giá điện các bậc thang 1-5 được tính bằng 90-180% giá bán lẻ điện bình quân 2.006,79 đồng/kWh (mức điều chỉnh từ ngày 9/11). do đó, giá rẻ nhất (bậc 1) dao động 1.806 đồng/kWh và cao nhất (bậc 5) là 3.612 đồng/kWh.

BẬC

BIỂU GIÁ HIỆN HÀNH

PHƯƠNG ÁN 5 BẬC

Mức sử dụng

Giá

Mức sử dụng

Giá

1

0-50 kWh

1.806

0-100 kWh

1.806

2

51-100 kWh

1.866

101-200 kWh

2.167

3

101-200 kWh

2.167

201-400 kWh

2.729

4

201-300 kWh

2.729

401-700 kWh

3.250

5

301-400 kWh

3.050

701 kWh trở lên

3.612

401 kWh trở lên

3.151

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dự kiến cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh. Giá chưa bao gồm thuế VAT

Ngoài rút gọn số bậc thang, Bộ Công Thương cho thấy ở lần hiệu chỉnh này giá điện cho từng bậc cũng được thiết kế lại theo nguyên tắc hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện. Theo đó, giá điện cho 100 kWh đầu tiên được giữ nguyên để hỗ trợ người nghèo, hộ gia đình chính sách (gần 33,5% tổng số hộ dùng điện cả nước).

“Chênh lệch giảm doanh thu tiền điện của số hộ này sẽ được bù đắp từ hộ sử dụng điện 401-700 kWh và trên 700 kWh. Tức là giá điện các bậc cao (từ 400 kWh trở lên) được thiết kế nhằm bù trừ doanh thu cho các bậc thấp”, theo Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương cho rằng, ưu điểm của phương án này là đơn giản, người dân dễ hiểu do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu giá điện thời kỳ này xuống còn 5 bậc giá điện.

Việc ghép các bậc lại với nhau để tăng dao động cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng dao động cách mức tiêu thụ, nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn, đồng thời cản được 1 phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa.

tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 701 kWh/tháng trở lên (chỉ chiếm khoảng 2% số hộ) phải trả tăng lên.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/bo-cong-thuong-muon-thay-doi-cach-tinh-gia-dien-124980.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm