Bình Thuận sẽ sáp nhập thị trấn Phú Long thuộc huyện Hàm Thuận Bắc vào thành phố Phan Thiết

Chia sẻ tin này:

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận có 16 đô thị, trong đó thành phố Phan Thiết là đô thị loại I, thị xã La Gi cách tân và phát triển thành thành phố và là đô thị loại III. Tỉnh này sẽ sáp nhập thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc vào thành phố Phan Thiết.

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành lên kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây, quản lý và cải tiến và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đạt dao động 40% – 45%. Tỷ lệ đất xây dựng trên tổng diện tích đất thiên nhiên đạt khoảng 1,5% – 1,9%.

Đến năm 2025, toàn tỉnh Bình Thuận có 15 đô thị. Trong đó có 1 đô thị loại II (thành phố Phan Thiết), 1 đô thị loại III (thị xã La Gi), 3 đô thị loại IV (thị trấn: Phan Rí Cửa, Liên Hương, Võ Xu), 10 đô thị loại V (Chợ Lầu, lương Sơn, Phú Long, Ma Lâm, Thuận Nam, Tân Nghĩa, Tân Minh, Lạc Tánh, Đức Tài, Phú Quý).

Trong GĐ này, Bình Thuận cách tân và phát triển thêm đô thị Phú Quý và nâng loại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong và thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh từ đô thị loại V lên loại IV.

Đến năm 2025, sẽ có 100% các đô thị có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu nhiều khu vực nội thị của các đô thị loại III trở lên; phấn đấu 100% đô thị loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về hạ tầng cơ sở đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa truyền thống cấp đô thị.

Trong giai đoạn đến năm 2030, tỉnh Bình Thuận phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 45% – 50%. Tỷ lệ đất xây dựng dựng trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,9% – 2,3%.

Toàn tỉnh sẽ có 16 đô thị, trong đó phấn đấu có 01 đô thị loại I (thành phố Phan Thiết), 1 đô thị loại III (thị xã La Gia phấn đấu trở nên thành phố La Gi), 3 đô thị loại IV (thị trấn: Phan Rí Cửa, Liên Hương, Võ Xu), 11 đô thị loại V (Chợ Lầu, Lương Sơn, Ma Lâm, Thuận Nam, Tân Nghĩa, Tân Minh, Lạc Tánh, Đức Tài, Vĩnh Tân, Sơn Mỹ, Phú Quý).

Trong giai đoạn này, tỉnh sẽ sáp nhập thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc vào thành phố Phan Thiết và cách tân và phát triển thêm 2 đô thị gồm thị trấn Vĩnh Tân thuộc huyện Tuy Phong, thị trấn Sơn Mỹ thuộc huyện Hàm Tân.

Để đạt được mục tiêu nói trên, tỉnh Bình Thuận đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gồm thống nhất nhận thức, hành động về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam; Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng đề nghị xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, tiên tiến, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hơn nữa còn có việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành và xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/binh-thuan-se-sap-nhap-thi-tran-phu-long-thuoc-huyen-ham-thuan-bac-vao-thanh-pho-phan-thiet-120368.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm