Bình Thuận ra ‘tối hậu thư’ cho loạt dự án Bất động sản khu du lịch

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa thống nhất gia hạn tiến độ cho loạt dự án nhà ở BĐS BĐS địa ốc BĐS BĐS nhà ở Bất động sản Bất động sản khu du lịch. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chuẩn mực, quá thời gian được gia hạn mà Chủ đầu tư các dự án không đưa đất vào sử dụng, không triển khai đầu tư thì Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất theo quy định .

Ảnh minh họa

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận gia hạn tiến độ sử dụng đất với thời gian 18 tháng đối với dự án Khu du lịch Làng Tre La Gi tại thôn Hiệp An, xã tiên tiến, thị xã La Gi của cty TNHH Làng Tre – La Gi để triển khai đầu tư dự án, đưa đất vào sử dụng theo chuẩn mực tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Trường hợp, quá thời hạn 18 tháng mà Chủ đầu tư không đưa đất vào sử dụng, không triển khai đầu tư thì Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất theo chuẩn mực tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng gia hạn tiến độ sử dụng đất với thời gian 18 tháng đối với dự án Khu du lịch Thái Thịnh tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết của cty TNHH Du lịch Thái Thịnh để triển khai đầu tư dự án, đưa đất vào sử dụng theo quy tắc tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Trường hợp, quá thời hạn 18 tháng mà Chủ đầu tư không đưa đất vào sử dụng, không triển khai đầu tư thì Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất theo quy tắc tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Tương tự, UBND tỉnh Bình Thuận đã gia hạn tiến độ sử dụng đất với thời gian 11 tháng đối với dự án Khu du lịch sinh thái hồ Sông Lòng Sông tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong của cty TNHH Du lịch Hồng Vy để triển khai đầu tư dự án, đưa đất vào sử dụng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐCP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Trường hợp, quá thời hạn 11 tháng mà Chủ đầu tư không đưa đất vào sử dụng, không triển khai đầu tư thì UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp thông báo địa chính dự án được gia hạn cho Cục Thuế tỉnh để quản lý thu theo quy định.

Chủ đầu tư của dự án du lịch được gia hạn tiến độ sử dụng đất khẩn trương nộp tiền bổ sung vào ngân sách Nhà nước trong thời gian được gia hạn sử dụng đất theo đúng quy định.

Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc hỗ trợ, giải thích chủ đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục liên quan bảo đảm đúng tiến độ.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/binh-thuan-ra-toi-hau-thu-cho-loat-du-an-khu-du-lich-120725.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm