Bình Định thu hồi đất của cty cổ phần xây dựng 47 do vi phạm Luật Đất đai

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành chọn lọc số 2979/QĐ-Ủy ban nhân dân về sự thu hồi đất đã cho cty cổ phần xây dựng 47 thuê để xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Định Bình tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định thu hồi diện tích 172.860,9m2 đất tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh. Diện tích nói trên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho công ty cổ phần xây 47 thuê đất để xây Khu du lịch sinh thái hồ Định Bình tại lựa chọn số 1638/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 13/5/2015.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ địa chính khu đất (Trích đo) Số 57/TĐVP tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 01/10/2014.

Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định thu hồi diện tích đất nêu trên là do công ty cổ phần xây dựng dựng 47 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng 24 tháng để thực hiện dự án nhà ở BĐS Khu du lịch sinh thái hồ Định Bình tại chọn lựa số 2852/QĐ-UBND ngày 07/7/2021. Sau lúc hết thời gian gia hạn vẫn chưa hoàn thiện việc đầu tư xây dự án, chưa đưa đất vào sử dụng, vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho công ty cổ phần thi công 47 nộp lại toàn bộ giấy tờ về quyền sử dụng đất để quản lý theo chuẩn mực; chỉnh lý hồ sơ địa chính.

UBND huyện Vĩnh Thạnh chịu trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Vĩnh Hiệp tổ chức giao chọn lựa thu hồi đất cho công ty cổ phần thi công 47. Trường hợp, cty cổ phần xây 47 không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND xã Vĩnh Hiệp.

UBND huyện Vĩnh Thạnh đôn đốc doanh nghiệp cổ phần thi công 47 di dời tài sản, thiết bị, … trên đất trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định này. Trường hợp Công ty cổ phần xây dựng 47 không chấp hành việc di dời tài sản, thiết bị,… trên đất, UBND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức thực hiện cưỡng chế di dời theo chuẩn mực.

UBND tỉnh Bình Định cũng giao UBND huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và cải tiến và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh xác định ranh, mốc giới khu đất để quản lý theo quy tắc.

Cục Thuế tỉnh xác định, thông báo và đề nghị Công ty cổ phần Xây dựng 47 thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước theo quy định.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/binh-dinh-thu-hoi-dat-cua-cong-ty-co-phan-xay-dung-47-do-vi-pham-luat-dat-dai-122295.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm