Bình Định di dời các cty trong 3 cụm công nghiệp Quang Trung, Nhơn Bình và Gò Đá Trắng

Chia sẻ tin này:

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa chỉ đạo về sự thực hiện di dời các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Quang Trung, Nhơn Bình (thành phố Quy Nhơn) và Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng (thị xã An Nhơn).

Ảnh minh họa

Theo đó, ông Hoàng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dựng chuẩn mực về bồi thường, hỗ trợ di dời và tái định cư các tổ chức kinh tế trong các CCN Quang Trung, Nhơn Bình và Gò Đá Trắng. Trong đó, nêu rõ khoản bồi thường, hỗ trợ theo quy tắc hiện hành và khoản bồi thường, hỗ trợ khác, phù hợp với đặc thù từng cụm công nghiệp.

trong các công việc xây chính sách cần lưu ý: Khoản hỗ trợ khác thực hiện theo hướng phân nhóm, như chuẩn mực về diện tích thuê đất, loại hình sản xuất, kinh doanh của các tổ chức kinh tế; không chuẩn mực bắt buộc di dời vào một cụm công nghiệp cụ thể mới được hỗ trợ; việc bố trí diện tích đất thuê mới ở vị trí tiếp nhận phụ thuộc vào quỹ đất của mỗi địa phương; chuẩn mực khoảng thời gian hợp lý để các tổ chức kinh tế thực hiện di dời và bàn giao mặt bằng; chuẩn mực điều kiện bồi thường, hỗ trợ khác đối với các tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh không đúng mục đích; hết thời hạn thuê đất; tự chấm dứt hoạt động;…

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khảo sát địa điểm, quy mô diện tích để di dời các tổ chức kinh tế kinh doanh kho bãi, logistics. Đồng thời đề xuất cơ chế giao đất, cho thuê đất theo bên ngoài giao trực tiếp, thông qua đấu thầu, đấu giá,…theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước.

Trên cơ sở quy định về bồi thường, hỗ trợ di dời các tổ chức kinh tế trong các CCN Quang Trung, Nhơn Bình và Gò Đá Trắng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ông Nguyễn Tự Công Hoàng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giao Sở Công Thương hoàn chỉnh Đề án di dời CCN Nhơn Bình.

Song song với đó, UBND thành phố Quy Nhơn hoàn chỉnh Đề án di dời CCN Quang Trung và UBND thị xã An Nhơn hoàn chỉnh Đề án di dời CCN Gò Đá Trắng.

Trung tâm cải cách và phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm xây phương án và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng CCN Nhơn Bình Sau thời điểm Đề án được phê duyệt,…

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/binh-dinh-di-doi-cac-doanh-nghiep-trong-3-cum-cong-nghiep-quang-trung-nhon-binh-va-go-da-trang-123189.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm