Bình Định chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút các dự án nhà ở mới

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu sức hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, để đảm bảo diện tích đất sẵn sàng lôi kéo các dự án nhà ở địa ốc Bất động sản địa ốc nhà ở nhà ở nhà ở nhà ở Bất động sản Bất động sản Bất động sản bất động sản mới trong khoảng time sắp đến đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, làm việc với chủ đầu tư hạ tầng nhiều khu công nghiệp, thực hiện rà soát, kiểm tra suất đầu tư, khả năng đáp ứng hạ tầng cơ sở, mức giá cho thuê hạ tầng, tiến độ đầu tư theo chuẩn mực; xây mức giá phù hợp để xúc tiến lôi kéo đầu tư.

Sở Công Thương chủ trì, làm việc với chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, thực hiện rà soát kiểm tra suất đầu tư, khả năng đáp ứng cơ sở hạ tầng, mức định giá cho thuê hạ tầng, tiến độ đầu tư theo quy định tại các cụm công nghiệp; xây dựng mức giá phù hợp để thúc đẩy lôi kéo đầu tư.

Sở Công Thương tổng hợp diện tích đất sẵn sàng sức hút các dự án mới theo báo cáo của các địa phương; tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2023.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các Cụm công nghiệp chưa có quỹ đất sạch. Đồng thời đề xuất cách thức chuẩn bị quỹ đất sạch, ít nhất mỗi địa bàn từ 20 – 30ha/năm, nhằm đảm bảo diện tích đất sẵn sàng sức hút các dự án mới.

Theo thống kê, từ trên đầu năm đến nay, Bình Định đã sức hút mới 49 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 11.559,8 tỷ đồng, đạt trên 81,66% so với kế hoạch cả năm 2023 của toàn tỉnh (49/60 dự án). cùng với đó, tỉnh đã thực hiện điều chỉnh 51 dự án với vốn tăng thêm 3.770,5 tỷ đồng.

Tỉnh Bình Định cũng thu hút 1 dự án FDI đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư là 81.065 USD; 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 26,28 triệu USD, thu hồi 1 dự án với tổng vốn đầu tư 102 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay toàn tỉnh Bình Định có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,128 tỷ USD. Trong đó 48 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 245,628 triệu USD và 38 dự án trong KCN và KKT với tổng vốn 882,82 triệu USD.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/binh-dinh-chuan-bi-quy-dat-sach-de-thu-hut-cac-du-an-moi-121623.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm