bao giờ Quảng Nam hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính?

Chia sẻ tin này:

Quảng Nam phấn đấu hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính GĐ 2023 – 2025 trong năm 2024 và hiện hữu việc sắp xếp đơn vị hành chính GĐ 2026 – 2030 trong năm 2029.

Một góc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Lưu Bang

Ngày 12/9, ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam ký ban hành Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh GĐ 2023 – 2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị Ban Chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh GĐ 2023 – 2030 (Ban Chỉ đạo) khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác. Tập trung chỉ đạo hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh GĐ 2023 – 2025 và hoàn thiện trước ngày 30/9/2023.

Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy liên quan triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo các tiêu chí, mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và quy trình, thủ tục theo đúng quy tắc. khi thi công phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh GĐ 2023 – 2025 cần lưu ý, tính toán để đảm bảo thực hiện được mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính trong cả giai đoạn 2023 – 2030.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chịu trách nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thiện phương án tổng thể, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy cho ý kiến trước lúc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo chuẩn mực.

Song song với đó, thi công Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025 gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây chính quyền điện tử, chính quyền số, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đề nghị phấn đấu hiện hữu việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025 trong năm 2024 và hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2026 – 2030 trong năm 2029.

Hơn nữa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã có khá nhiều chỉ đạo quan trọng khác liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030.

Trước đó, Tỉnh ủy Quảng Nam đã phát đi thông báo số 601-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

Theo đó, về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện giai đoạn 2023 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương về phương án nhập toàn bộ diện tích thiên nhiên, dân số của huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới. Đồng thời, đề nghị giữ nguyên huyện Hiệp Đức theo đề xuất của Ban Chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền tham khảo, quyết định.

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phương án sáp nhập xã Sơn Viên và xã Quế Lộc thuộc huyện Nông Sơn; sáp nhập xã Hiệp Hòa và xã Hiệp Thuận thuộc huyện Hiệp Đức; sáp nhập xã Duy Thu và xã Duy Tân thuộc huyện Duy Xuyên.

Hơn nữa còn có sáp nhập xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc thuộc huyện Thăng Bình; sáp nhập xã huyện Bình Chánh và xã Bình Phú thuộc huyện Thăng Bình; sáp nhập xã Tiên Cẩm và xã Tiên Sơn thuộc huyện Tiên Phước; sáp nhập phường Phước Hòa và phường An Xuân thuộc thành phố Tam Kỳ; sáp nhập thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Vinh thuộc huyện Phú Ninh.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/khi-nao-quang-nam-hoan-thanh-viec-sap-nhap-cac-don-vi-hanh-chinh-122967.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm