3 loại dự án nhà ở có liên quan đến hoạt động lấn biển, nhà đầu tư cần lưu ý

Chia sẻ tin này:

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung quy tắc về hoạt động lấn biến theo hướng chuẩn mực rõ về 3 loại dự án nhà ở BĐS Bất động sản địa ốc BĐS bất động sản bất động sản nhà ở nhà ở có liên quan đến hoạt động lấn biển.

Ảnh minh hoạ

Một là, dự án đầu tư trên đất lấn biển sử dụng vốn của nhà đầu tư (vốn ngoài ngân sách nhà nước). Trường hợp này, việc đấu thầu chọn lựa nhà đầu tư là để thực hiện dự án đầu tư trên đất lấn biển.

Đại biểu Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế cho thấy đối với loại dự án này đang có hai luồng ý kiến khác nhau. Ý kiến thứ nhất cho rằng cần xác định rõ các GĐ thực hiện lúc nhà đầu tư trúng thầu thì giao khu vực biển để nhà đầu tư thực hiện lấn biển, lúc hiện hữu lấn biển thì giao đất, cho thuê đất không đấu giá, không đấu thầu để thực hiện dự án.

trong khi đó, ý kiến còn lại đề nghị giao đất luôn từ thời điểm giao khu vực biển để nhà đầu tư trúng thầu thực hiện lấn biển.

Hai là, đối với dự án đầu tư trên đất lấn biển là dự án đầu tư công, dự luật quy định Nhà nước đấu thầu chọn lọc nhà thầu thực hiện hoạt động lấn biển, Sau thời điểm hoàn tất lấn biển, đất lấn biển được dùng để thực hiện dự án đầu tư trên đất lấn biển đã được xác định khi phê duyệt dự án đầu tư công đó.

Ba là, đối với dự án lấn biển đơn thuần, tạo quỹ đất, Nhà nước đấu thầu chọn lọc nhà thầu thực hiện hoạt động lấn biển, sau khi hoàn thành lấn biển, đất lấn biển giao cho tổ chức trở nên tân tiến quỹ đất quản lý để giao, cho thuê thông qua hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất.

Đại biểu Phan Đức Hiếu cho rằng quy định do vậy để tạo cơ sở pháp lý về đất đai, cùng với các quy định khác có liên quan về đầu tư, cho phép thực hiện dự án lấn biển tạo quỹ đất, thích hợp với điều kiện thực tế về địa chất nơi thực hiện lấn biển và ngân sách cho việc thực hiện.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/3-loai-du-an-co-lien-quan-den-hoat-dong-lan-bien-nha-dau-tu-can-luu-y-122128.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm